Operácia Orech a iné dedkoviny, pob. na 5. ZŠ Školská 2

Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou. Základom výchovy by mala byť úcta k samotným rodičom. Veď len vtedy, keď má dieťa úctu k rodičom, môže prejavovať úctu k starým rodičom, k iným rodinným príslušníkom, či k ostatným ľuďom.
Aj žiaci školského klubu s pani učiteľkou Mgr. Alexovou sa chceli niečo nové naučiť, vyskúšať a dozvedieť o starých rodičoch a prejavovaní úcty k ním. Na toto podujatie a rôzne aktivity nám poslúžila krásna kniha Operácia Orech a iné dedkoviny od slovenskej autorky Andrei Gregušovej, ktorá píše pre deti a mládež.
V knižke dvaja bratia odchádzajú na prázdniny za svojimi troma dedkami. Či presnejšie, za svojím dedkom a jeho dvoma bratmi. Deduško, dedočko a dednožko - tak si ich pomenujú vnúčikovia, podľa ich hendikepov. Ale nijaký hendikep nezabráni dedkom, aby spolu s vnukmi nevystrájali rôzne nezbednosti. Takže pánska jazda a nezabudnuteľné prázdniny sa môžu začať! Ale predtým ešte treba starostlivú babku poslať do kúpeľov.

Názov podujatia: Operácia Orech a iné dedkoviny
Dátum: 3.11.2021 prvé stretnutie, 14 žiakov
Forma: zážitkové čítanie, tvorivé aktivity, hry
Dátum: 26.1.2022 druhé stretnutie, 9 žiakov
Forma: beseda o prečítanej knihe
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Školská 2 MI, ŠKD druhý a štvrtý ročník

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria