Gorazd Zvonický známy/neznámy, 5. 4. 2019

V roku 2013 uplynulo sto rokov od narodenia saleziánskeho kňaza, básnika, esejistu a prekladateľa Gorazda Zvonického, vlastným menom Andrej Šándor.. Pri tejto príležitosti Boris Voroňák v spolupráci s bratislavskými saleziánmi a Spolkom sv. Cyrila a Metoda natočil 52-minútový autorský film s názvom Gorazd Zvonický – známy/neznámy. Jeho skromnosť, čistý charakter, pracovitosť sú vzorom pre dnešnú mladú generáciu. Cieľom filmu je podať základné informácie o živote Gorazda Zvonického s využitím unikátnych dobových fotografií a dokumentov. O osobnosť Gorazda Zvonického prejavili záujem aj študenti (25) SOŠT ul. Partizánska a preto dňa 5. 4. 2019 navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického aby si tento film prezreli. Naša knižnica je hrdá na to, že vo svojom názve má meno tejto významnej regionálnej osobnosti.

Anna Čuhaničová

Fotogaléria