Marie Majerová

Marie Majerová, česká prozaička, komunistická novinárka, prekladateľka a národná umelkyňa. Tejto významnej žene bol venovaný v poradí 3. diel z cyklu prednášok Ženy v českej literatúre.
Cieľom podujatia bolo oboznámiť zúčastnených o živote a tvorbe Marii Majerovej. To všetko vo svojej prednáške odprezentovala Mgr. Vlasta Vojníková. Prednášku spojenú s besedou  pripravil Miestny klub Michalovce Českého spolku Košice. Súčasťou podujatia bola taktiež aj PC prezentácia o tejto významnej osobnosti.

Marie Majerová, vlastním menom Marie Bartošová (1882 -1967). Pochádzala z chudobných pomerov, narodila sa v Úvaloch, detstvo prežila na Kladne, kde taktiež absolvovala mešťanku. Pôsobila ako slúžka v Budapešti, krátku dobu taktiež ako pisárka v Prahe. Krátko žila vo Viedni, v  Paríži, neskôr sa vrátila do Prahy.
Jej detstvo ovplyvnilo nielen jej tvorbu, ale i politické názory. Prv bola lavicovou anarchistkou, od roku 1908 bola členkou sociálnej demokracie a neskôr vstúpila do vznikajúcej  KSČ. Pokúšala sa získať vzdelanie, to sa jej podarilo až v skupine, ktorá sa sústredila okolo S. K. Neumanna.
Pracovala ako redaktorka Rudého práva, kde písala pre deti. Pôsobila i v Ženskom liste, Právu lidu, Dělnických listoch a týždenníku Čin. Prekladala z francúzštiny, nemčiny a ruštiny, scenáristicky spolupracovala s filmom a rozhlasom.
Členkou Českej akadémie vied a umení sa stala v roku 1940. Bola nositeľkou Radu práce, Radu republiky, Radu Klementa Gottwalda, taktiež obdŕžala Štátnu cenu Klementa Gottwalda.
Tvorba: Jej diela majú jednu spoločnú téma, a to zlé životné postavenie žien a dievčat. Táto téma sa prejavuje na mnohých úrovniach (psychologické, etické, milostné…). V začiatkoch svoje tvorby písala predovšetkým poviedky, neskôr i romány.
Diela: Povídky z pekla, Plané milování, Mučenky, Panenství, Nepřítel v domě, Dcery země, Červené kvítí, Náměstí republiky, Přehrada, Nejkrásnější svět, Sedm hrobů, Parta na křižovatce, Siréna, Havířská balada, Divoký západ, Dívky tepané ze stříbra, Hledání domova.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2019.
Dňa 7. Októbra 2019
11 účastníkov
Ing. Ivana Olahová
Oddelenie beletrie

Fotogaléria