Prvýkrát v knižnici 20.4.2022

Dňa 20. 04. 2022 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 1. a 2. ročníka Cirkevnej základnej školy sv. Michala v Michalovciach. Oboznámili sa s knihou, s narodením knihy, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto maľuje - ilustruje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získať čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov bola spojená s tvorivou dielňou, kde si každý vyrobil záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.

Dátum: 20. 04. 2022
Názov podujatia: Prvýkrát v knižnici
Forma: prezentácia spojená s tvorivou dielňou
Cieľová skupina: žiaci CZŠ sv. Michala v Michalovciach
Počet účastníkov: 22 žiakov + 2 doprovod
Zodpovední: Mgr. Vašková, Mgr. Chmurovičová

Fotogaléria