Tieň náhrobného kameňa, Klub dôchodcov

Dňa 12.12.2022 o 10:00 Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v spolupráci s Klubom dôchodcov usporiadali autorskú prezentáciu knihy regionálneho autora Vincenta Lapšanského.
Narodil sa 14. augusta 1942 a je to náš rodák z Michaloviec, pôvodným povolaním elektrotechnik.  Písaniu sa začal okrajovo venovať začiatkom 60. rokov. Medzi jeho prvé práce patrili cestopisy Parížsky denník (Francúzsko) a Dva týždne v krajine tulipánov (Holandsku).
K písaniu sa vrátil až po pätnástich rokoch. Vtedy vznikla Zimná záhrada a iné poviedky. Náhodné stretnutie s bývalým spolužiakom ovplyvnilo jeho ďalšiu tvorbu, keď bol vyzvaný napísať povesť o Brekovskom hrade. A vďaka tomu bola napísaná Jaskyňa plná zlata a v nasledujúcich rokoch aj ďalšie historické povesti ako Medailón pre Izabelu, Tridsať strieborných, Pobočník kráľa Matyáša a historické romány Posledný po meči, Démon hnevu, Zemplínske tajomstvá a napokon autorov najnovší román Tieň náhrobného kameňa.
Autor na besede predstavil svoju novú už spomínanú knihu Tieň náhrobného kameňa z prostredia Byzantskej ríše, ktorej okraje na severe siahali až k Vihorlatským vrchom. A práve tu v Michalovciach sa našla kamenná doska z tohto obdobia. Román opisuje možnú súvislosť s bulharským cárovičom Presianom, ktorý tu prežil posledné roky svojho života.  

Forma: beseda spojená s prezentáciou knihy
Cieľová skupina: členovia Klubu dôchodcov
Počet účastníkov: 12
Zodpovední: Mgr. Lucia Labačová, Bc. Eva Ondová

Fotogaléria