Marie Pujmanová

Ďalší, posledný diel cyklu Ženy v českej literatúre v ZKGZ Michalovce pokračoval prednáškou a besedou o živote a diele Marie Pujmanovej.
Marie Pujmanová bola česká spisovateľka poetka, novinárka a prozaička. Žila v rokoch 1893 až 1958.  Pochádzala z rodiny univerzitného profesora. Neskôr sa s triedou z ktorej pochádzala rozišla a venovala sa robotníckej tematike.
Začiatky jej tvorby boli ovplyvnené impresionizmom, neskoršia tvorba je už celkom pod vplyvom socialistických myšlienok. Jej diela sú presvedčivé, bojovala v nich proti nezamestnanosti a fašizmu.
Najvýznamnejšie diela: Pacientka doktora Hegla – román v ktorom opísala príbeh slobodnej matky /čo bolo vo vtedajšej dobe minimálne neobvyklé/. Předtucha – novela zaoberajúca sa problémom dospievajúcich detí, príbeh o úzkosti o život blízkych. Svítání- o meniacom sa živote mládeže. Trilógia: Lidé na křižovatce; Hra s ohněm; Život po smrti; v ktorej na osudoch ľudí sleduje zmeny politického myslenia od 20. rokov 20. storočia do konca druhej svetovej vojny.
Viaceré jej diela boli sfilmované.
Prednášku s PC prezentáciou a prehľadom literárnej tvorby spisovateľky odprezentovala opäť Mgr. Vlasta Vojníková. Aktívne sa do nej zapájali členovia Miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2019.

Dňa 4. novembra 2019
11 účastníkov
G. Feňáková
Oddelenie beletrie ZKGZ
 

Fotogaléria