Tajný vianočný hosť, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4

Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách,
tie máme ukryté len v našich srdiečkach.
V ten večer vianočný skúsme si ich priať,
možno ich prinesie ten, kto má nás rád.

Malých prvákov s pani učiteľkou  Mgr. Kobovou, 15.12.2022 čakalo zaujímavé dopoludnie v knižnici. Cieľom tohto podujatia bolo obohatiť žiacke vedomosti o vianočnom stromčeku, vianočných zvykoch a vianočných tradíciách. Prečítali sme si knihu Tajný vianočný hosť. Je to ďalšia krásna knižka z tejto vianočnej série pre malých začínajúcich čitateľov s krásnymi ilustráciami. Dieťa sa pri čítaní naladí na vianočnú atmosféru, nenásilne sa naučí tolerovať inakosť, a pochopiť hodnotu skutočného priateľstva. Súčasťou podujatia bola aj výstavka kníh s vianočnou tematikou a  nových titulov, ktoré  rozšírili knižný fond na tejto školskej pobočke. Každý žiak si doniesok do knižnice prihlášku za nového čitateľa a odniesol kúsok vianočnej atmosféry.  

Forma: zážitkové čítanie, výstavka kníh s vianočnou tematikou, INF
Cieľová skupina: žiaci ZŠ T.J.Moussona 4 MI, 1.C
Počet:  15 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria