Tuláčik a Klára, pob. na ZŠ Krymská 5

Žiaci štvrtého ročníka strávili hodinu čítania v knižnici na besede z prečítanej knihy Tuláčik a Klára od slovenského autora Erika Jakuba Grocha. Spoločne sme si dočítali posledný príbeh pod názvom Margita. Takouto formou besedy si žiaci umocňujú obsahový aj citový zážitok z prečítaných kníh. Výstupným produktom tejto aktivity bol pracovný list, kde si každý žiak dokresliť svoj šťastný domov. Žiaci si hneď aj vypožičali zopár nových kníh, ktoré obohatili knižný fond na tejto pobočke.
Dňa 1.12.2020
Beseda z prečítanej knihy
ZŠ Krymská 5, 16 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria