Zelená knižnica

Týždeň slovenských knižníc. Náučné oddelenia pre dospelých a deti  v rámci Týždňa slovenských knižníc pripravili pre svojich čitateľov a návštevníkov knižnice výstavu ZELENÁ KNIŽNICA.

Cieľom Zelenej knižnice bolo rozvíjať hodnoty a uvedomenie si zodpovednosti za vlastné konanie aj za stav životného prostredia a prostredníctvom kníh informovať širokú čitateľskú verejnosť o ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, o vytváraní a formovaní environmentálne priaznivých rozvojových procesov v spoločnosti.

Dátum: 28. 02. – 06. 03.2022

Názov podujatia – Zelená knižnica

Forma: výstava

Cieľová skupina: čitatelia a návštevníci knižnice

Počet účastníkov: 264

Zodpovední: Čuhaničová, Kočišová, Mgr. Vašková, Mgr. Chmurovičová

 

Fotogaléria