Johannes Jensen má pocit že je iný, 3. 5. 2019

Johannes Jensen má pocit, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí mašľu?  Žiaden z jeho pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je úspešný -- až kým mu nečakaný sled udalostí neukáže, že je s ním všetko v najlepšom poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom aj dospelým, že nie je hanba vytŕčať z davu,  trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu.
Oddelenie pre deti  a mládež našej ZKGZ pripravilo  3.5.2019  pre 21 deti  zo ZŠ T.J.Mousona Michalovce   zážitkové čítanie.
V rámci podujatia sme sa porozprávali o tom, aké výhody a nevýhody môže mať to, že sa niekto odlišuje od ostatných. Či je dobre, ak niekto vytŕča z davu.  Predstavili sme Johanessa Jensena a jeho rodnú krajinu Nórsko. Deti porovnávali aká je príroda  na Slovensku a v Nórsku. V závere zaujímavého čítania a prezerania  ilustrácii sme deti rozdelili do troch pracovných skupín, v ktorých vymýšľali v čom môžu byť iní a ako z toho urobiť svoju prednosť.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Podujatie zrealizovali: Daniela Ivančová, Mgr. Iveta Majvitorová

Fotogaléria