Úcta bývalým kolegyniam...

V rámci Mesiaca úcty k starším sa 18.10.2013 popoludní v Zemplínskej  knižnici  G.Zvonického v Michalovciach  zišlo 14 dôchodkýň. Na stretnutí sme si  uctili bývalé kolegyne. Už to, že sme ich pozvali medzi nás je dôkazom toho, že sme na nich nezabudli. Tak  ako bolo sľúbené v pozvánke o dobrú náladu sa postarali členovia folklórneho súboru Jurošík.  Bývalé kolegyne si priniesli plné košíky spomienok (fotoalbumy). V miestnosti bolo živo. Veď od minuloročného stretnutia si mali čo povedať o tom, čo sa zmenilo v ich  rodinách, o deťoch a  vnúčatách.

 Jana Mrázová

 

                                                       

Fotogaléria