Karel Čapek -- Hovory s T. G. Masarykem

Dňa 1.10.2018 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnila prednáška pod názvom Karel Čapek – Hovory s T. G. Masarykem. Bolo to jedno zo štyroch podujatí v rámci projektu venovanému stému výročiu vzniku Československej republiky. Organizátorom prednášky bol Český spolok v Košiciach a ZKGZ Michalovce. Prednášajúcou bola p. Vlasta Vojníková, ktorá prítomným priblížila knihu Hovory s T. G. Masarykem od Karla Čapka. Ide o rozhovory spisovateľa a politika, ktoré zachytávajú životné smerovanie, etické, filozofické, náboženské a politické postoje prvého československého prezidenta. Prvá časť sa venuje výhradne Masarykovmu pohľadu na vlastnú mladosť: zdôrazňuje prostotu a ľudovosť prostredia, v ktorom vyrastal. Druhá časť opisuje pôsobenie na univerzite, účasť v politických bojoch, exilové aktivity počas prvej svatovej vojny. Toto obdobie charakterizuje kritický spôsob myslenia. Tretia časť obsahuje úvahy o filozofii (napr. noetika, metafyzika), o náboženstve (napr. Ježiš), o politike (napr. demokracia) a o národe. Záverečná časť interpretuje spôsob vzniku tohto diela.
Na prednáške bolo prítomných 7 členov Českého spolku v Košiciach.


PaedDr. Jana Begová, oddelenie beletrie pre dospelých čitateľov  

Fotogaléria