Tuláčik a Klára, pob. na ZŠ Školská 2, 16. 3. 2022

Dnes vás v knižnici chcel vidieť jeden psík, jeho meno je Tuláčik...
Tak sme začínali naše stretnutie 16.3.2022 s triedou 2.B a pani učiteľkou Mgr. Šlinskou  na V. ZŠ. Oboznámili sme sa s knihou od slovenského autora E.J.Grocha Tuláčik a Klára. Ide o sedem príbehov, sedem exemplárov, ktorých podmanivé čaro nás vtiahne do krehkého sveta ľudskosti, lásky a spolupatričnosti. Kniha je pretkaná niťou kamarátstva, nežnosti a detského humoru. Hlavnou predstaviteľkou je malé dievčatko Klára a psík Tuláčik, s ktorým sa deti zoznámili. Na tomto prvom stretnutí sme si prečítali prvú kapitolu Domov. Deti mali možnosť vyjadriť sa, ako si predstavujú bezpečný domov. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava a práca s odbornou literatúrou. Zážitkového čítania sa zúčastnilo 7 žiakov.

Dátum: 16.3.2022
Názov podujatia: Tuláčik a Klára
Forma: prezentácia kníh a autora, zážitkové čítanie, INF
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Školská 2 MI, 2.B
Počet: 7 žiakov
Bc. Ondová Eva

 

Fotogaléria