Svetový deň Zeme, pob. na ZŠ Školská 2

Dňa 2.3.2022  sme na 5.ZŠ v školskom klube odštartovali čitateľský, náučný a tvorivý projekt pre deti, zameraný na ochranu prírody, životného prostredia „Zeme“ ako krajiny zázrakov. Pri týchto aktivitách, deťom na ceste spoznávania, bude pomáhať veselý škriatok Lukáško z knihy Veľká kniha malého školáka o prírode. Projekt je určený pre žiakov 1.stupňa ZŠ školského klubu. Ide o celoročný projekt, ktorý využije náučnú literatúru i beletriu pre deti z fondu školskej knižnice na 5.ZŠ.
Naše tretie stretnutie, 20.4.2022  bolo venované našej planéte Zem - SVETOVÝ DEŇ ZEME.
Tento deň sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už viac ako 50 rokov si tak pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. Deň Zeme je medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Tento deň zvykne byť aj pripomienkou toho, aké dôležité je starať sa o čistotu nášho okolia, aké dôležité je predchádzať vzniku odpadu, alebo ako ho separovať. Námetom pri našich tvorivých aktivitách nám bola aj kniha Ako sa snežienky takmer zbláznili od slovenského autora Petra Stoličného. V tejto knihe sa deti  spolu so zvieratkami, s rastlinkami, trpaslíkmi a ďalšími hrdinami rozprávok dozvedeli a ešte dozvedia veľa nového. Súčasťou knižky je príloha so zaujímavými úlohami, pri ktorých sme sa veľa naučili a pritom zabavili. Súčasťou stretnutia bola aj EKOhra o ochrane stromov a ich dôležitosti. Na tvorivej  dielni si každý žiak vytvoril svoju vlastnú snežienku, ktorá bude súčasťou jarnej výzdoby ŠKD. Podujatie bolo zrealizované s pani učiteľkou Smetanovou.

Dátum: 20.4.2022
Názov podujatia: Svetový deň Zeme
Forma: zážitkové čítanie, tvorivé aktivity, hry, tvorivé dielne
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Školská 2 MI, ŠKD 1. a 4. ročník
Počet: 17 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria