OVCE.SK

... alebo nástrahy internetu

Ovce. sk  bol názov podujatia, ktoré sme pripravili  24. a 25. apríla 2012 pre žiakov Špeciálnej  základnej školy v Michalovciach. Okrem toho, že si prezreli knižnicu a oboznámili sa s vhodnou literatúrou, venovali sme sa aj problematike hrozby internetu pre súčasnú generáciu.

Projekt OVCE.sk prináša nový slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež. Jeho prvé štyri časti sa citlivou formou venujú hrozbám ako je pedofília, grooming (vytváranie dôverného vzťahu dospelého s dieťaťom za účelom neskoršieho sexuálneho zneužitia), zverejňovanie a zneužívanie osobných údajov a fotografií na internete, rasizmus a xenofóbia, či otázka pravdivosti informácií uverejnených na internete. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí má seriál pôsobiť ako prevencia, mládeži nastavuje zrkadlo jej nevhodného správania na internete, dospelých divákov majú rozprávky poučiť i pobaviť.
Rozprávky majú klasickú podobu príbehu boja dobra a zla so záverečným ponaučením. Využívajú archetypové postavy (múdry bača, naivný Jano, nevinné ovečky, zlý vlk a podobne). Zároveň odzrkadľujú súčasnú kultúru detí a mládeže a ich životný štýl.
Rozprávky režíroval popredný slovenský animátor Jaroslav Baran, autorom scenára je Miroslav Drobný. Hlasy postavičiek v slovenčine nahral herec Jozef Vajda, v maďarčine Csongor Kassai a v rómčine Patrik Vrbovský. Dostupné sú i verzie pretlmočené do posunkového jazyka či doplnené anglickými titulkami. Partnermi projektu OVCE.sk sú Ministerstvo vnútra SR, Slovenský výbor pre UNICEF, spoločnosť T-Mobile Slovensko, a. s. a spoločnosť SK-NIC, a.s. Projekt Zodpovedne.sk je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus.

Bc. Iveta Majvitorová

 

Fotogaléria