Tridsaťročná vojna

Oddelenie náučnej literatúry v spolupráci  s miestnym klubom Českého spolku v Michalovciach uskutočnilo dňa 28. mája 2009 prednášku Tridsať ročná vojna. Lektorka Mgr. Vlasta Vojníkova prítomným žiakom I. ZŠ prezentovala obdobie roku 1618 ako rozpor medzi katolíckym a protestantským táborom v Európe až do roku 1648. Súčasťou prednášky bola aj diskusia k danej téme. Pracovníčka náučného oddelenia prítomným žiakom odporúčala literatúru k danej téme. Podujatia sa zúčastnilo 28 žiakov.

 

Fotogaléria