Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie

Dňa 30.4. 2019 sme v Zemplínskej  knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach privítali pána Ing. Jozefa Ferenčíka, hlavného radcu na pozemkovom a lesnom odbore  Okresného úradu v Michalovciach. Na podujatí pod názvom „Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie“ nám ozrejmil situáciu slovenských lesov a pasienkov, rozdelenie lesov, ich úžitok a taktiež problematiku poľovníctva. Téma zaujala študentov SOŠOaS v Michalovciach natoľko, že pán Ing. Ferenčík nestíhal odpovedať na všetky ich otázky.  Na prednáške spojenej s prezentáciou sa  zúčastnilo 31 študentov. Podujatie sa konalo v rámci projektu „Čítajme a tvorme v knižnici.“  Z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Kočišová, Čuhaničová

Fotogaléria