Domovácky recitátor

Dňa 16.3.2022  v  priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach, kultúrnej organizácie KSK  sa konala recitačná súťaž v prednese poézie a prózy Domovácky recitátor pre deti v spolupráci s Centrom pre deti a rodiny Michalovce.
Podujatia sa zúčastnilo približne 30 detí. Spoločne sme si vychutnali zaujímavý program v podaní detských recitátorov. Po takmer dvojročnej pauze si súťaž opäť razí cestu, aby sa v nej prejavili deti a mládež z detských domovov. Súťaž je pre ne príležitosťou ako sa prezentovať slovom, jeho premien a krásy. Pocit šťastia a radosti sprevádzali celé popoludnie. Víťazi boli ocenení zaujímavými cenami a každý zúčastnený dostal balíček so sebou. Všetci sme prežili dlho očakávané vydarené kultúrne podujatie.

Názov podujatia: Domovácky recitátor
Forma: recitačná súťaž v prednese poézie a prózy
Dátum: 16.03.2022
Cieľová skupina: deti z Centra pre deti a rodiny Michalovce
Počet: 40
Podujatie zrealizovali: Ivančová Daniela v spolupráci s Centrom pre deti a rodiny Michalovce

Fotogaléria