Valentínske čítanie, pob. na ZŠ T.J.Moussona 4

Dňa 17.2.2022  navštívili prvýkrát školskú knižnicu žiaci 1.A triedy s pani učiteľkou PaedDr. Mihaľkovou. Čakalo ich príjemné valentínske stretnutie pri knihe s červeným srdiečkom lásky, v podobe záložky do knihy. Cieľom podujatia bolo motivovať začínajúcich čitateľov nielen k čítaniu, ale aj aktívnej práci, či už s knihou  alebo literárnym časopisom. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava a zápis prvákov do školskej knižnice. Každý nový čitateľ knižnice si odniesol svoju prvú vypožičanú knihu, záložku a malú valentínsku sladkosť. Podujatia a tvorivej aktivitky sa zúčastnilo 21 žiakov. Tešíme sa na budúce.

Dátum: 17.2.2022
Názov podujatia: Valentínske čítanie
Forma: zážitkové čítanie, INF príprava
Cieľová skupina: žiaci ZŠ T.J.Moussona MI, 1.A
Počet: 21 žiakov
Bc. Ondová Eva

 

Fotogaléria