Svetový deň vody, pob. na ZŠ Školská 2

Dňa 2.3.2022  sme na 5.ZŠ v školskom klube odštartovali čitateľský, náučný a tvorivý projekt pre deti, zameraný na ochranu prírody, životného prostredia „Zeme“ ako krajiny zázrakov. Pri týchto aktivitách, deťom na ceste spoznávania, bude pomáhať veselý škriatok Lukáško z knihy Veľká kniha malého školáka o prírode. Projekt je určený pre žiakov 1.stupňa ZŠ školského klubu. Ide o celoročný projekt, ktorý využije náučnú literatúru i beletriu pre deti z fondu školskej knižnice na 5.ZŠ.
Naše druhé stretnutie, 23.3.2022  bolo zamerané na životodarnú tekutinu Vodu.
Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam. S vodou sa stretávame od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Keďže zdroje pitnej vody sú obmedzené, je dôležité pitnou vodou neplytvať. Pri príležitosti Svetového dňa vody sme s pani učiteľkou Mgr. Alexovou pripravili niekoľko aktívnych pre deti v školskom klube. Na ceste spoznávania nám pomáhal aj malý hrdina Lukáško z knihy Veľká kniha malého školáka o prírode. Námetom nám bola aj kniha Príbeh vody. Deti sa zábavnou a hravou formou dozvedeli zaujímavosti o pitnom režime a jeho dôležitosti, problémoch s vodou a potrebe chrániť ju ako ten najvzácnejší dar prírody. Na záver sme sa zahrali s deťmi hru „čo do vody patrí a čo do vody nepatrí“. Dúfame, že sa deti toho veľa naučili, spoznali a hlavne zabavili.

Dátum: 23.3.2022
Názov podujatia: Svetový deň vody
Forma: zážitkové čítanie, tvorivé aktivity, hry
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Školská 2 MI, ŠKD 2. a 4. ročník
Počet: 16 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria