Prázdniny s deduškom 3. 5. 2022

Kniha Prázdniny s deduškom pochádza z knižnej série ,,Slovensko – krajina plná tajomstiev“. Hlavnou hrdinkou náučno-dobrodružnej knihy je Sárah, ktorá žije v Anglicku. Cez prázdniny pricestuje na Slovensko a spolu so svojim deduškom a veselou kopou kamarátov spoznáva krajinu. Zábavným spôsobom krásy  Slovenska spoznali aj žiaci  zo ZŠ Komenského v Michalovciach.   Zážitkovým čítaním a pútavou prezentáciou sa preniesli do rôznych slovenských obci a miest.  V závere podujatia si žiaci prezreli knižnicu a vypožičali knihy z detského oddelenia.

Dátum: 03. 05. 2022
Názov podujatia – Prázdniny s deduškom                                                                                                                      Forma: zážitkové čítanie spojené s prezentáciou
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Komenského v Michalovciach
Počet účastníkov: 18
Zodpovední: Mgr. Vašková, Mgr. Chmurovičová