Rozlúčka s knižnicou

Tak ako sa odovzdávajú knihy no konci školského roka, tak sa odovzdávajú aj v knižnici na pobočke na I.ZŠ. Aj žiaci tretieho ročníka s pani učiteľkou Mgr. Kobovou  prišli odovzdať knihu Hrdinský zápisník, od slovenskej spisovateľky K. Jarúnkovej, ktorú si spoločne prečítali. Už teraz sa tešia na ďalšie zaujímavé knihy, ktoré si vypožičajú už začiatkom septembra. Podujatia, ktoré sa konalo 20.6.2013, sa zúčastnilo 16 žiakov.

Ondová Eva


Fotogaléria