Pestovateľ snov, ZŠ Lekárovce

Oddelenie pre deti a mládež ZKGZ Michalovce  pripravilo 8.11.2022 pre 25 žiakov ZŠ Lekárovce motivačno – zážitkové čítanie  Pestovateľ snov podľa rovnomennej knihy (magického príbehu)  Claudia Gobbetti a Diyany Nikolovej. Cieľom podujatia bolo povzbudiť deti k čítaniu a podnietiť u nich záujem o knihy, ako dôležité zdroje rozvoja čitateľskej gramotnosti.
Je to inšpirujúci príbeh o knihách ma čítaní. Prebúdza v deťoch lásku k čítaniu podmanivým rozprávaním, ktoré im otvorí dvere do sveta fantázie.
Keď starý muž zapíše celú stranu na starom stroji, zasadí papier do zeme, poleje ho a čaká. Čaká, kým rastlinka nevyrastie do krásneho stromu s korunou listov z kníh. V správnom čase listy oberie, zošije, vytvorí knižky a pošle ich do sveta. Knihy vzlietnu a vyberú sa na dlhú cestu do starej knižnice...
Text: Mgr. Iveta Majvitorová

Dátum: 8.11.2022
Forma: Motivačno -  zážitkové čítanie
Cieľová skupina:  Žiaci ZŠ Lekárovce
Počet:  25
Podujatie zrealizovali Mgr. Iveta Majvitorová,  Daniela Ivančová

Fotogaléria