Literárny klub

Literárny klub.
 
 
Literárny klub združuje milovníkov písaného slova a literatúry.
Prvé stretnutie mladých začínajúcich autorov literárneho klubu v našej knižnici v spolupráci s R.Brenkusom z vydavateľstva Pectus bolo v apríli 2008.
25.8.2011 o 14,00 hod. sa 8 členov literárneho klubu "Čriepky" stretlo so spisovateľom Radoslavom Brenkusom. Na stretnutí po hlasnom čítaní prác rozoberal,  posudzoval a hodnotil jednotlivé práce p.Brenkus, ale aj samotní členovia. Bola to veľmi živá debata. Škoda, že pre pracovnú vyťaženosť a pôsobenie v zahraničí p.Brenkusa, ďalšie stretnutia klubu sa uskutočnia bez jeho prítomnosti. Prisľúbil, až mu to pracovné povinnosti dovolia, rád medzi nás zavíta.
Členovia klubu aj naďalej sa budú stretávať raz za dva mesiace.
 
Píšeš poéziu, prózu a si milovníkom písaného slova a literatúry, príď medzi nás.
                                                                                                                          J.Mrázová

Fotogaléria