Kde je les, tam je život

5. júna  2012 o 10.00 hod. sa v Zemplínskej knižnici G. Zvonického v Michalovciach otvorila výstava "KDE JE LES, TAM JE ŽIVOT" -- Lesnícke dni 2012, túto výstavu knižnica pripravila v spolupráci s Oblastnou lesníckou komorou Košice a Lesmi SR š.p.. Na vernisáži sa zúčastnila  poslankyňa NR PhDr. Ľubica Rošková, primátor mesta Sobrance Ing. Staško, starostovia obcí okresu Sobrance, predsedníčka Oblastnej lesníckej komory v Košiciach Ing. Berta Stašková a ďalší.

Výstava pozostáva z viacerých informačných panelov, bannerov, vypreparovaných zvierat, ukážok drevín , lesníckeho náradia  a je určená žiakom základných a materských škôl. Počas výstavy budú pre deti pripravené rôzne aktivity lesnej pedagogiky napr. zážitkové vyučovanie a čítanie.

Cieľom tejto výstavy je upriamiť pozornosť mladých a širokej verejnosti na dôležitosť lesov a ich nezastupiteľné miesto v živote človeka a zároveň poukázať na previazanosť  knižnice a lesa.  Každý kúsok papiera v knihe vzniká z dreva a knihy do seba absorbujú veľké množstvo informácii o lese, prírode, zvieratách ....

Na vernisáži sa zúčastnilo cca 35 ľudí.

Výstava potrvá do 30. 6. 2012

Fotogaléria