Martin Kukučín

Martin Kukučín -- prozaik, dramatik, publicista, lekár    

V dňoch 18.4. a 26.4.2012 sa uskutočnilo stretnutie študentov Gymnázia na ul. Ľudovíta Štúra a študentov SOU sv. Cyrila a Metoda s tvorbou a  životnou cestou prozaika, dramatika a publicistu a lekára, najvýznamnejšieho predstaviteľa  slovenského literárneho realizmu a zakladateľa modernej slovenskej prózy Martinom Kukučínom, vlastným menom Matejom Bencúrom.

Rodák z malej slovenskej obce Jasenová, ktorého už os študentských čias  osud zavial ďaleko od svojho rodného domu počnúc  Revúcou  cez ostrov Brač  (v dnešnom Chorvátsku)  do ďalekého Chile, do jedného z najjužnejších miest Juhoamerického kontinentu, prístavného mesta v Patagónii -  Punta Arenas, aby nakoniec spočinul v rodnej zemi na Martinskom cintoríne.  

Stretnutie bolo pohľadom veselým i vážnym do jeho života, údelu a tvorby v ktorej sa odzrkadľovalo to  čo mu bolo blízke, čo ho trápilo i tešilo na živote jednoduchého dedinského človeka.  Zároveň to bol pohľad skrz historické súvislosti toho to obdobia.

Následne študenti skúsili dramatizovanou formou sa začítať do úryvku z diela Rysavá jalovica, v ktorom autor majstrovsky podáva dialóg odohrávajúci sa ráno po neskorom návrate Adama Krta z jarmoku s jeho ženou Annou. V závere študenti mohli zhliadnuť  úryvok tohto dialógu v majstrovskom  filmovom spracovaní  diela Rysavá jalovica v podaní zaslúžilých umelcov  Jožka Krónera  a Evi Kristínovej

 

Mgr. Holonič Svätoslav

Fotogaléria