Betka a mocný Brumbulák - Moja prvá kniha nielen o emóciách

Emócie sú súčasťou nášho života . Ich zvládanie, ale aj každodenných činností, ktoré sú s nimi spojené, sú výzvou pre deti, ale aj dospelých. Prostredníctvom veselých básničiek a hravých aktivít dieťa spoznáva a učí sa zvládať hnev, smútok, strach, ale aj radosť, udalosti dennej rutiny či svoju neposednosť.
Detské oddelenie pre deti a mládež knižnice pripravilo 22.11.2022 pre 21 druhákov ZŠ Okružná Michalovce  interaktívne zážitkové čítanie  v spolupráci so psychologičkou Mgr. Ivanou Baranovou. Cieľom podujatia bolo zážitkovou formou sprístupniť  a vysvetliť deťom zvládanie jednotlivých emócií. Je to zložitý proces, keď dieťa nemá zvládnutý od malička, nesie sa to s ním až do dospelosti. Práve prostredníctvom jednoduchých a veselých básničiek sa dieťa učí ovládať svoj hnev, strach, smútok , ale aj to ako správne prejaviť radosť a lásku. Tieto hodnoty, ich správna identifikácia im pomôžu aj v ďalšom živote, nakoľko sa ich naučia chápať a rozoznať už v malom veku. Knižka  Veroniky Marcinčákovej Husárovej a Edity Hajdu  Betka a mocný Brumbulák  je sprievodcom detí na ceste k ich psychickej pohode.
Súčasťou podujatia bola aj tvorivá dielňa, kde si deti hravou  formou vyrábali (smajliky) predstavy o smútku, hnevu , radosti, strachu.
Podujatie bolo finančne zabezpečené Fondom na podporu umenia a kultúry a súčasťou projektu Čítajme a tvorme v knižnici.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová

Dátum:22.11.2022
Názov podujatia: Betka a mocný Brumbulák
Forma: interaktívne zážitkové čítanie a tvorivá dielňa
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Okružná Michalovce
Počet: 21
Podujatie zrealizovali: Mgr. Iveta Majvitorová, Daniela Ivančová

Fotogaléria