Zubami - nechtami

Zubami- nechtami  ( strašidelné čítanie v knižnici)

Napriek tomu, že  Halloween je  viac komerčnou aktivitou, môže sa v knižničnej práci  zábavnou formou  využiť na  zaktivizovanie detského čitateľa.  Zemplínska knižnica G. Zvonického v spolupráci s Občianskym združením Priatelia Múzy pripravila  2. novembra 2011 strašidelné čítanie Zubami-nechtami  podľa rovnomennej knihy  z pera mladých českých autorov. Čítanie hrôzostrašných poviedok ,  príbehov o strašidlách, ježibabách bolo pre deti nielen zaujímavé, ale aj obohacujúce o krásu a silu literárneho slova.  Knižnica sa v tento tajomný  deň   premenila na čarovný les, v ktorom žijú  čarodejníci , čarodejnícki učni a strašidla.   40 detí  zo ZŠ P. Horova Michalovce a ZŠ Bracovce  si  pripravilo nielen čarovné formulky,  strašidelné kostýmy , ale aj dobrú náladu. Podarilo sa im vytvoriť príjemnú halloweensku atmosféru so všetkým čo k tomu patrí, strašidielka, koláčiky, pavučie lahôdky, chichotavé cukríky a upíírie zuby. V závere horrového čítania nás prepadli ozajstné strašidlá  z "Občianskeho združenia Priatelia múzy". Halloween sa naozaj vydaril, zážitok z čítania a počúvania však bol neopakovateľný.

 Bc. Iveta Majvitorová

Fotogaléria