Grafoterapia

Dňa 8.9.2014 sa v klube dôchodcov konala prednáška o grafoterapii pre seniorov a širokú verejnosť pod názvom Rukopisom k rozvoju osobnosti pod vedením českej lektorky P. Sehnalovej. Účastníci prednášky sa oboznámili so základnými pojmami a postupmi z oblasti grafoterapie. Podujatia sa zúčastnilo 25 poslucháčov.

Bc. Ondová Eva

Fotogaléria