Veselá architektúra (výstava obrazov)

ZKGZ v spolupráci s Mgr. Luciou Chocholáčkovou  nainštalovalo výstavu Veselá architektúra. Výstava potrvá od 4.12.2018 – 31.1.2019.  Autorkou diel je Mgr. Lucia Chocholáčková. V decembri  si výstavu prezrelo 185 návštevníkov knižice.
   Mgr. Lucia Chocholáčková študovala v rokoch 1993-1997 Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach. V rokoch 2000-2005 absolvovala štúdium na Prešovskej Univerzite v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra Výtvarnej výchovy a umenia.
V oblasti tvorby sa venuje: architektúre, mestským pohľadom, samotným životom neživých vecí a očareniu zvieratami. Časť tvorby je počítačová grafika - najmä ženská krása.
Témou jej výtvarnej tvorby je Architektúra, mestská scenéria a život neživých vecí
Jej obrazy rozprávajú príbehy, je šikovnou výtvarníčkou, ktorá dáva mestám a ich dominantám úplne iný rozmer,  namaľované budovy sú v pohybe.  Tancujúca architektúra, budovy, mestá, významné pamiatky.  Do každého motívu vnáša dynamiku a pohyb.  Zúčastnila sa viacero sólových výstav na Slovensku a v zahraničí viacerých sólových a skupinových výstav na Slovensku a v zahraničí. Jej diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach  nielen  na Slovensku, ale aj v zahraničí  Česku, Anglicku, Holandsku, Taliansku, US a  Austrálii.
 
Text: Mgr. Iveta Majvitorová

 

Fotogaléria