Edvard Beneš, jeho pôsobenie v odboji a vo funkcii prezidenta I. ČSR

Cyklus prednášok z českej histórie – osoby a udalosti 2018 venovaný 100. výročiu vzniku I. ČSR pokračoval treťou prednáškou Edvard Beneš, jeho pôsobenie v zahraničnom odboji a vo funkcii prezidenta 1. ČSR. Český politik a štátnik Edvard Beneš bol druhým prezidentom Československej republiky.  Spolu s T.  G.  Masarykom a M.  R. Štefánikom sa najviac zaslúžil o vznik prvej Československej republiky v roku 1918. Po vyhlásení zvrchovanosti ČSR 28. októbra 1918 Beneša vymenovali za prvého ministra zahraničných vecí nového štátu vo vláde Karla Kramářa. Počas prvej svetovej vojny sa zapojil do organizovania vnútorného odboja proti habsburskej monarchii. Zabezpečoval spojenie medzi Prahou a Tomášom Garrigue Masarykom vo Švajčiarsku. Aj vďaka Benešovej diplomacii uznali Francúzsko, Veľká Británia a Taliansko v roku 1918 Československú národnú radu ako predstaviteľa nového československého štátu. Po abdikácii T.G. Masaryka zvolili 18. decembra 1935 Beneša za prezidenta Československej republiky. Prednášku od prezentoval JUDr. M. Schýbal 9. 4. 2018, o 16.00.hod. a zúčastnilo sa jej 13 členov miestneho klubu Michalovce Českého spolku v Košiciach. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2018.

Zapísala Čuhaničová