Výstava EXLIBRISY - KNIŽNÉ ZNAČKY

EXLIBRISY - KNIŽNÉ ZNAČKY
Z dejín knižnej kultúry


Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach pripravila pre svojich čitateľov a návštevníkov výstavu pod názvom EXLIBRISY -- KNIŽNÉ ZNAČKY. Výstava bola prístupná verejnosti od 26.10.2011 - do 30.11.2011.

Výstava bola zapožičaná z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a skladá sa z 11 výstavných listov, neskôr doplnená o 2 práce študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

Exlibris je termín latinský a v doslovnom preklade znamená "z kníh toho a toho, tej a tej" ("from the books of..."). Ide o malý štítok, nálepku z vnútornej strany obálky knihy, na ktorej je uvedené meno jej majiteľa. Ex libris sa používali hlavne v dobách dávno minulých, hoci možno i dnes natrafíte na knižku, ktorá má na prvej (alebo druhej, aj keď by to správne exlibrisovsky mala byť tá úplne, úplne prvá, nalepená na tvrdom obale knihy) strane predtlačený malý štítok (alebo pečiatku) s nápisom na štýl: "Táto kniha patrí" a následne voľným miestom, kde by sa mal jej majiteľ podpísať.

Klasické ex libris zvyčajne obsahuje samotný nápis "exlibris" a následne meno; potom motto, slogan; rodový znak, erb, emblém alebo akýkoľvek iný výtvarný motív, ktorý sa vzťahuje na vlastníka knihy. To znamená, že nie každá kniha má svoj špeciálny ex libris, ale každý vášnivý čitateľ má svoj vlastný, jedinečný ex libris, ktorý si potom dá vytlačiť alebo si ho dodatočne "vlepí" do každej svojej knihy.

ExLibris napriek svojej kráse a osožnosti stále patrí medzi málo známu oblasť úžitkovej grafickej tvorby. Malý tlačený lístok s menom majiteľa knihy sa v zahraničí teší veľkej pozornosti nielen pre funkciu ochrany kníh, ale najmä ako objekt  zberateľstva.

V Hlohovci sa každoročne koná podujatie - súťaž EX LIBRIS HLOHOVEC, ktoré si z roka na rok získava nevšednú pozornosť malých výtvarníkov nielen zo Slovenska ale aj mnohých štátov sveta.

Fotogaléria