Stretnutie členov Literárneho klubu Čriepky

Dňa 15.02.2013 o 15,30 hod sa v priestoroch Zemplínskej knižnice G.Zvonického  konalo stretnutie členov Literárneho klubu Čriepky (účasť 7 ) s básnikom Dalimírom Stanom. Na stretnutie si pripravili svoju  tvorbu p. Eleková -- Varechová,  p.Kopčaj a  p.Lorinc. Po prečítaní vlastnej tvorby sa  každý zo zúčastnených individuálne vyjadril k jednotlivým príspevkom. Hosťami stretnutia boli mladé autorky Alena Závocká a Ľubica Lju Mesárošová.

 

Jana Mrázová