Strašidelník

D. Hevier : Strašidelník  (strašenie v knižnici)

Strach má veľké oči, ako mačka skočí.

Iba šepneš. Kto je?

keď sa zjaví v okne.

My však vieme svoje: Strach má veľké oči -- a predsa sa potkne!

 

29. októbra  2012 sme   spolupráci s OZ  Priatelia múzy a Špeciálnou základnou školou z  Pavloviec nad Uhom  zrealizovali "protistrašidelné cvičenie pre 22  (ne) bojácnych detí v knižnici.

Obdobie jesene má svoje magické čaro, práve v tomto období  k nám čoraz viac preniká sviatok Halloween, ktorý sme v knižnici využili na to, aby sme odpútali deti od TV, PC  a trošku ich prinavrátili ku knihám. Daniel Hevier svojou knihou "Strašidelník" ponúka protistrašidelné  cvičenia na prekonávanie strachu. Zážitková forma čítania je interaktívne sprístupnenie literárneho textu cez prepojenie pohybovej, výtvarnej a dramatickej výchovy. To, čo si v knižnici prečítame, to sa snažíme aj prežiť. 

Jedno z protistrašidelných cvičení nielen pre detí podľa D. Heviera :

BUBOZMIZ

Zoženieme si prázdnu zápalkovú škatuľku. Postupne do nej nasypeme tri guľôčky čierneho korenia, zopár strúhaniek z pastelky,  medzi prsty soli, jeden zatvárací špendlík zvaný zicherka, farebný gombík a malé pierko z vankúša. Pootvoríme škatuľku a zašepkáme do nej zaklínadlo:

Ty korenie páľ, a ty pierko pošteklí,

Ktože by sa bál keď strašidlá utiekli!

Pootvorenú škatuľku si položte na nočný stolík a spokojne sa poberte spať.

 

                                                                                                                   Mgr. Iveta Majvitorová

Fotogaléria