Výstavka - Záložka do knihy spája školy: List za listom -- baví ma čítať, pob.na ZŠ T.J.Moussona 4

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavea Knižnica Jiřího Mahena v Brne
vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2019 10. ročník česko-slovenského projektupre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy.
Cieľ česko-slovenského projektu
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu List za listom – baví ma čítať, a vymenia si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.
Doplňujúcim programom výroby záložiek bolo aj čítanie príbehov či žiacke besedy o prečítaných knihách.
Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci I.ZŠ. Dňa 17.10.2019 sa konala výstavka žiakmi vyrobených záložiek, ktoré poputujú žiakom z partnerskej školy z Novosedlice v ČR. Celodenného podujatia sa zúčastnilo 230 žiakov I. i II. stupňa ZŠ. Toto podujatie sa konalo v spolupráci so školskou knižnicou pod vedením Paed.Dr. Kovaľovej.

Bc. Ondová Eva
 

Fotogaléria