Stretnutie s básnikom Jánom Zamborom

Dňa 2. októbra 2008 knižnica privítala známeho slovenského spisovateľa, rodáka zo Zemplína - Jána Zambora. Besedy sa zúčastnili študenti z Michaloviec, Vinného, Pavloviec nad Uhom, Rakovca nad Ondavou a Bracoviec. Okrem Jána Zambora sa študentom prihovorila aj PhDr. Viera Čurmová a MUDr. Jozef Zbihlej. Náš milý hosť predstavil svoje dve nové knihy – zbierku básní „Sťahovavé srdce (z ktorej aj prečítal niekoľko básní) a Personálnu bibliografiu, ktorú mu vydala Zemplínska knižnica v roku 2007. Tešíme sa na ďalšie stretnutie pri vydaní ďalšej novej knihy.