Krútňava, známa - naznáma...

Krútňava, známa  - neznáma ...  pod takýmto názvom sa dňa 6. novembra 2008  v Zemplínskej knižnici G. Zvonického uskutočnilo spomienkové podujatie  k storočnici Eugena Suchoňa , velikána slovenskej kultúry, hudobného skladateľa, pedagóga, muzikológa, tvorcu slovenskej národnej opery. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Košiciach a ZUŠ v Michalovciach. Zúčastnili sa ho žiaci ZUŠ, IV. A VI. ZŠ so svojimi pedagógmi. Na podujatí odznel krátky životopis skladateľa a tri skladby z jeho tvorby pre mládež v podaní Silvie Kuželovej a Komorného orchestra ZUŠ v Michalovciach. DVD prezentáciu opery Krútňava, predviedla muzikologička Mgr. Renáta Kočišová PhD. z Krajského osvetového strediska v Košiciach. Získané poznatky, si žiaci upevnili prácou na tvorivom zošite v závere podujatia. ZKGZ  ďakuje spoluorganizátorom a pedagógom za spoluprácu.