Láskavé rozprávky, 8. 11. 2022

...na začiatku je otázka pani učiteľky, čo je to láska. Na prvý pohľad jednoduchá otázka. Kým sa nezjaví víla a neodnesie nás do celkom iného sveta. Tá víla sa volá Agapé a býva v päťposchodovom dome so svojimi dcérami. Je ich dvadsať jeden ako rozprávok v tejto knihe. Každá rozpráva príbeh o inej rozprávke ....
Dňa 08.11. 2022 navštívilo Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického 26 žiakov zo ZŠ a MŠ F. J. Fugu Vinné. Doobedňajšie posedenie pri knihe od Branislava Jobusa  Láskavé rozprávky bolo spojené s tvorivou dielňou. Detí si z knihy prečítali rozprávku  Láska k športu a porozprávali o rôznych podobách lásky: láska k mame, k otcovi, k súrodencom, ale aj láska k jedlu, k tancu, k športu a pod...V rámci tvorivej dielne si žiaci vyrobili farebné srdiečka pre svojich najbližších.

Dátum: 08.11.2022                                                                                                                                
Forma: Hlasné čítanie prepojené s tvorivou dielňou                                                                                                       

Cieľová skupina: žiaci ZŠ a MŠ F. J. Fugu Vinné
Počet:  26 žiakov+ 2 doprovod                                                                                                                                 

Zodpovedná: Mgr. Chmurovičová

Fotogaléria