Vtáčí raj Senné a Medzibodrožie

Rok 2011 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok lesov 2011.
Celý mesiac apríl je prepojený na prírodu:
- Apríl mesiac lesov
- 1.apríl sa zvyčajne spája so žartmi, ale  v kalendári enviromentalistu je Svetovým dňom vtáctva
- 22.apríl Deň Zeme - ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia
    
Dňa 19.4.2011 ZKGZ  oddelenie študovne v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou / BirdLife Slovensko pobočka Michalovce pripravila podujatie venované prírode pod názvom "Vtáči raj Senné a Medzibodrožie."
V úvode sa účastníci podujatia oboznámili s históriou apríla mesiaca lesov, ale aj názvov Deň vtáctva a Deň Zeme.
Potom pracovník SOS v Michalovciach p.Ján Uhrín premietol dokumenty zo súkromného fotografického archívu bratov Rinikovcov - Senianske rybniky. Táto rybničná sústava vybudovaná ako náhrada za odvodnené časti krajiny je dnes domovom kŕdľov vodného vtáctva - vtáčím rajom.
Vo filme Vtáčí raj Senné a Medzibodrožie nás previedol náučným chodníkom "Vtáčím rajom", ktorý je celoeurópsky významným  územím a predstavil nám nielen jeho súčasnosť, ale aj históriu a spolužitie ľudí s prírodou v oblasti Senianskej mokrade.
Podujatia sa zúčastnili žiaci VII.ZŠ v Michalovciach.

Jana Mrázová

Fotogaléria