Mikulášske darčekovanie

Mikuláš  biskup z Myry v Malej Ázii, žil v 4. storočí nášho letopočtu. Bol človekom spravodlivým, štedrým a zázračným. Stal sa patrónom rybárov, lodníkov, pastierov, zlatníkov, dospelých dievčat, detí, študentov a obchodníkov, ale hlavne medzi deťmi isto najobľúbenejším svätcom. Kto z nás si nespomína na radostné chvíle z očakávania príchodu Mikuláša. Dňa 29.11.2022 v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach žiaci Cirkevnej ZŠ sv. Michala v Michalovciach vyrábali Mikulášsku nádobu na sladkosti. Inšpiráciu sme čerpali z kníh detského náučného oddelenia. Podujatie sa konalo v rámci projektu Čítajme a tvorme v knižnici. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Dátum: 29.11.2022                                                                                                                                
                                                                                                                              
Forma: Tvorivá dielňa, PowerPoint prezentácia                                                                                          
Cieľová skupina: žiaci ZŠ sv. Michala v Michalovciach
Počet: 24 žiakov + 2 doprovod                                                                                                             
Zodpovední: Mgr. Lenka Kohutová, Mgr. Chmurovičová

Fotogaléria