Môj ocko je sardinka, 18. 5. 2022

Odd. pre deti a mládež pripravilo 18.5.2022 zážitkové interaktívne čítanie Môj ocko je sardinka pre 24 predškolákov z MŠ Masarykova ulica Michalovce.
Renomovaná súčasná francúzska autorka pre deti Céline Claire brilantne rozobrala hlbokú tému. V knihe vytvorila emočne silný a poetický príbeh o ceste dieťaťa pri hľadaní svojho otca, bez drámy alebo pátosu. Príbeh o dôležitosti úplnej rodiny a plnosti domova. Farebné pastelové ilustrácie Violaine Coste dávajú tomuto príbehu milý a hrejivý tón. Céline Claire je spisovateľka pre deti a mládež, ale aj učiteľka a matka troch detí, ktorá je vo Francúzsku v súčasnosti veľmi obľúbená. Pre knihu Môj ocko je sardinka si vybrala mladú talentovanú ilustrátorku Violaine Coste, ktorej práca ukazuje jedinečnú poéziu a silnú osobnosť.
Súčasťou podujatia bola aj prezentácia Moja rodina, kde deti rozoberali vzťahy v rodine, dokázali pomenovať kto všetko sa v rodine nachádza, čo je to rodina a ako sa volajú jednotliví  členovia rodiny. Zahrali sme si interaktívnu hra - Ja a moja rodina, uhádni kto som? Ja a moja rodina, mama, otec, dievča, chlapec. Pomenovať a určiť členov rodiny (mama, otec, dievča, chlapec), čo robia a priradiť im správnu odpoveď.
V interaktívnej hre Pre koho sa hodí toto meno? ( Dunčo, Jozef, Kristínka, Mica , Diana, Peťko, Pejko atď.) deti priraďovali mená jednotlivým členom domácnosti, ale aj domácim miláčikom.  

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Dátum: 18.5.2022
Názov podujatia: Môj ocko je sardinka
Forma: motivačné a zážitkové čítanie
Cieľová skupina: predškoláci MŠ Masarykova
Počet:  24
Podujatie zrealizovala : Mgr. Iveta Majvitorová, Daniela Ivančová 

Fotogaléria