Prvýkrát v knižnici 22. 3. 2022

Dňa 22. 03. 2022 prvýkrát navštívili ZKGZ v Michalovciach žiaci 2. ročníka ZŠ Malčice. Oboznámili sa s knihou, s narodením knihy, s rozdelením kníh v knižnici. Dozvedeli sa kto píše knihu, kto maľuje -ilustruje obrázky do knihy. Kam putuje kniha po vytlačení z tlačiarne. Kde si knihu kúpime a kde si ju môžeme požičať. Ako správne zaobchádzať s knihou a ako získať čitateľský preukaz. Táto prvá návšteva žiakov bola spojená s tvorivou dielňou, kde si každý vyrobil svoju záložku do svojej prvej požičanej knihy z knižnice.

Dátum: 22. 03. 2022
Názov podujatia – Prvýkrát v knižnici
Forma: prezentácia spojená s tvorivou dielňou
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Malčice
Počet účastníkov: 14 žiakov + 5 doprovod
Zodpovední: Mgr. Vašková, Mgr. Chmurovičová

Fotogaléria