Deň ľudovej rozprávky

Rozprávky, aj keď to nie sú detektívky, je v nich napätie, je v nich zauzlený dej, prekážky, ale ich koniec je vždy šťastný. Takmer 130 rokov uplynulo odvtedy čo vyšli Dobšinského Prostonárodné slovenské povesti v ôsmich zväzkoch. Rozprávky Pavla Dobšinského sa stali zmyslom jeho života, triedil ich, aj umelecky dotváral. Kto by nepoznal aspoň jednu z nich? 16. marca sme si pripomenuli Deň ľudovej rozprávky.
Mária Jakubová

Fotogaléria