Rozprávka o obdarovanom Mikulášovi,pob. na ZŠ T.J.Moussona 4

6. decembra 2018, sme sa stretli v školskej knižnici s našimi prvákmi pri Mikulášskom čítaní.  Spoločne sme si prečítali Rozprávku o obdarovanom Mikulášovi. Súčasťou tohto stretnutia bolo charakterizovať sviatok Mikuláša v minulosti a dnes formou rozhovoru. Niečo sme si spoločne prečítali aj o živote sv. Mikuláša. Otázkami sme podnecovali deti k vyjadrovaniu svojich pocitov, názorov a hodnotiacich úsudkov na tému Vianoc a ako deti slávia tento sviatok doma, so svojimi blízkymi. Deti mali možnosť pracovať aj s knihami s vianočnou tematikou. Na záver, ako sa na Mikulášske stretnutie patrí, boli deti obdarované aj malou sladkosťou. Súčasťou stretnutia bola aj informačná príprava, kde sa noví čitatelia knižnice dozvedeli zásady požičiavania kníh v školskej knižnici. Nikto neodišiel bez vypožičanej knižky. Čítania sa zúčastnilo 20 žiakov z 1.C s pani učiteľkou Mgr. Kobovou.
 
Bc. Ondová Eva       

Fotogaléria