Andrea Gregušová : Sesternice pra

V čase Corona krízy detské oddelenie knižnice prešlo do onl-ine priestoru, aby sprístupnilo deťom dramatizované čítanie zaujímavých knižiek našich slovenských autorov pre deti a mládež. Na spoluprácu sme získali súhlas od týchto spisovateľov: Marta Hlušíková, Peter Karpinský, Valentín Šefčík , Elena Eleková a Andrea Gregušová. Dramatizované čítanie zrealizovali: Mgr. Iveta Majvitorová, Mgr. Anna Leskovská, Daniela Ivančová a Mgr. Svätoslav Holonič.
Andrea Gregušová je slovenskou spisovateľkou pre deti a mládež. Pracovala ako učiteľka v škole pre nadané deti. Po skončení materskej dovolenky pôsobí ako lektorka slovenčiny pre cudzincov. Žije v osade uprostred hôr neďaleko Horných Orešian Má troch synov. Stojí za vznikom hudobného zoskupenia FidliCanti, ktoré v základe tvoria jej deti a spriatelené rodiny.  Diela:
•    2009 – Červík Ervín
•    2011 – Operácia orech a iné dedkoviny
•    2014 – Ako si Kubo obzeral svet
•    2014 – Marína a povaľači
•    2016 – Nina
•    2016 – Svetozár
•    2017 - Ako maliari vidia svet
•    2018 - Gréta
•    2020 - Ako umelci vidia svet
•    2020 – Vincent
Online čítanie sme si vybrali z knihy Operácia Orech a iné dedkoviny.
 Bratia Ivan, Ondrej a Tomáš bývajú s rodičmi v mestečku, v ktorom skapal pes. Cez prázdniny sa Ivan a Ondrík sťahujú do Hrušian k babinke a trom dedkom.
Pravý dedko Vilko - dednožko je najmladší z troch bratov. Je na vozíčku, lebo nemá nohy. Najstarší Vilkov brat je Vendelín, ale volajú ho dedočko. Má veľmi silné dioptrie, bez nich je vlastne takmer slepý. Tretí dedko, deduško Vinco, zasa veľmi slabo počuje. Do Hrušian sa chlapci sťahujú každé leto. To leto, o ktorom rozpráva táto knižka, bolo bohaté na príhody a zážitky.
Čítačka bola odprezentovaná na našej fb stránke, youtube a webe knižnice 9.10.2020 a zatiaľ dosiahla 84 interakcií.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová

Sesternica pra - online čítanie