Šaliansky Maťko J. C. Hronského 2017

Na  24. ročníku Okresnej súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera - Hronského  v prednese slovenských povestí pre žiakov základných škôl sa v ZKGZ v Michalovciach, dňa 24.01.2017 zišlo 29 súťažiacich v doprovode svojich učiteľov, rodičov a starých rodičov. Aj v tomto roku organizátormi súťaže boli - Dom Matice slovenskej v Michalovciach a ZKGZ v Michalovciach.
V úvode prítomných srdečne privítali  -- PhDr. A. Vasiľová, riaditeľka Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického. Súťažilo sa  v troch vekových kategóriách (I. -- roč. 2. -- 3., II. -- 4. -- 5., III. -- 6. -- 7.). Najlepší z okresných kôl sa stretnú na krajských a z nich najlepší na celoslovenskom kole v Šali.  Túžbou každého recitátora je dostať sa čo najďalej. V tomto prípade do Šale.  Výkony hodnotila odborná porota, ktorá na záver poukázala na nedostatky, ktorých sa recitátori dopúšťajú, zhrnula  tohtoročnú úroveň súťaže a vyjadrili názor, že všetci víťazi majú na to, aby uspeli aj na krajskom kole Šalianskeho Maťka. Dodajme, že na krajské kolo postupujú recitátori z prvých miest jednotlivých kategórií.
 Z michalovského okresného kola si všetci interpreti odniesli diplom za účasť. Ceny v podobe knižiek dostali recitátori na prvých troch miestach. Do krajského kola postúpili z I. kategórie: Daniel Sunitra, ZŠ P.O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, z II. kategórie: Želmíra Jakubocová ZŠ Okružná 17, Michalovce, z III. kategórie: Peter Ondrik, ZŠ  T.J. Moussona, Michalovce.
Porota udelila aj cenu za zaujímavý prednes  žiakom:  Nine Sabolovej z  II. ZŠ Michalovce, Janke Duškovej zo ZŠ Strážske, Richardovi  Čorneovi zo ZŠ T.J. Moussona. Za výber textu v III. kategórii ocenila  Emu Korčákovu z Osemročné gymnázia  Ľ. Štúra v Michalovciach a Natáliu Čisárovu zo ZŠ P. Horova, v  Michalovciach.

Celkovo na súťaži bolo prítomných 63 návštevníkov.


PhDr. Alena Vasiľová


Fotogaléria