Kniha - priateľ človeka

Kniha má moc premeniť zlú náladu na dobrú a dobrú na ešte lepšiu. Kniha nám pomáha rozvíjať našu fantáziu, predstavivosť, núti nás premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu, vzdeláva nás a duševne obohacuje. Dovoľuje nám vžiť sa do úlohy hlavných hrdinov.
Aby sa človek zdokonalil v čítaní musel ho precvičovať. A ako? No predsa čítaním.
Detské oddelenie knižnice pripravilo 22.4.2022 pre 23 deti ZŠ pre žiakov  s autizmom Michalovce zážitkové čítanie  na tému: Kniha – priateľ človeka. Deti sa oboznámili s literatúrou, prostredím knižnice , orientácie v knižnici a prácou s knihou. Zážitkovou formou sme si prečítali jednotlivé úryvky z kníh, naučili sme sa orientovať v encyklopédiách.

Text: Mgr. Iveta Majvitorová
Dátum: 22.4.2022
Názov podujatia: Kniha-  priateľ človeka
Forma: zážitkové čítanie
Cieľová skupina:  ZŠ pre žiakov  s autizmom
Počet:  23
Podujatie zrealizovala:  Mgr. Iveta Majvitorová

Fotogaléria