Súboj titanov

Súboj Titanov  - ZSSR verzus USA, pod týmto názvom  pripravili pracovníčky náučného oddelenia ZKGZ v spolupráci s michalovskou hvezdárňou zaujímavé  podujatie, ktoré odprezentovala Mgr. Milada Jakubecová odborná pracovníčka hvezdárne. Súboj Titanov -- to boli vlastne    "vesmírne preteky"  - súťaž v objavovaní vesmíru medzi USA a Sovietskym zväzom v 60-tych až 70-tych rokoch 20.storočia, kedy sa obe strany snažili prekonať úspechy tej druhej. Podujatie sa uskutočnilo 13. apríla 2011 o 8.30. hod.  Zúčastnilo sa ho 35 študentov Gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach.

Helena Farbarová, Anna Čuhaničová

Fotogaléria