Deň otvorených dverí

27.júna 2011 pri príležitosti 15.výročia slávnostného pomenovania knižnice po Gorazdovi Zvonickom bol Deň otvorených dverí pre verejnosť spojený s prezentáciou knižnično-informačnej činnosti jednotlivých úsekov a oddelení,  bezplatným zápisom do knižnice a inými výhodami.

Sprievodné podujatia: beseda so spisovateľkou Mgr. Annou Garbinskou o Gorazdovi Zvonickom, výstava zo života a tvorby Gorazda Zvonického, maľovanie na chodník, maľovanie na tvár -- žiaci ZUŠ v Michalovciach, umelecké vystúpenie žiakov I. a V.ZŠ v Michalovciach,  vystúpenie víťazov súťaže "Zvonického literárne dni 2011", výstava Milan Rastislav Štefánik, výstava Karol Kuzmány a Štefan Moyzes, zjednocovatelia slovenského národa, burza kníh a gramoplatní.

Fotogaléria