Záložka do knihy spája školy: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie, 2 Pob. na ZŠ Krymská 5

Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlasujú k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2022 13. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie
Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc.
Cieľ česko-slovenského projektu
Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie, a vymenia si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.
Česko-slovenský projekt bude ukončený 31. októbra 2022.
Záverečné vyhodnotenie česko-slovenského projektu bude zverejnené 30. novembra 2022.
 Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci 7.ZŠ. Žiaci 2.A triedy s pani učiteľkou Mgr. Pajonkovou. Námetom k tvorivej práci boli knihy z fondu pobočky ZKGZ na tejto škole. Žiaci vyrábali záložky, ktoré poputujú žiakom z partnerskej školy - ZŠ Holubice, okres Vyškov ČR.

Dátum: 11.10.2022
Názov podujatia: Záložka do knihy spája školy: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie
Forma: tvorivé dielne - vyrábanie knižných záložiek
Cieľová skupina: žiaci ZŠ Krymská 5 MI, 2.A
Počet: 17 žiakov
Bc. Ondová Eva

Fotogaléria